Wat bezielt mensen om hun leven op Facebook te gooien?

Vraag jij je soms ook af wat al die mensen drijft om hun wel en wee te delen op Facebook of Twitter?

Je bent lang niet de enige die zich daar vragen over stelt, maar een sociale netwerksite zoals Facebook komt blijkbaar wel tegemoet aan een behoefte die bij mensen leeft: in 2011 werden er 700.000 Facebook updates per minuut gepost. In 2013 steeg dit cijfer tot maar liefst 2,4 miljoen updates en 1,8 miljoen likes per minuut. social media

Er zijn volgens mij een aantal belangrijke drijfveren die mensen aanzetten om actief te zijn op één of meerdere sociale netwerksites:

1. We willen allemaal “iemand” zijn en ons uniek verhaal vertellen

Mensen vertellen zichzelf een verhaal tijdens het opstellen van hun online profiel. Je kan het beschouwen als “de verbeterde versie van zichzelf”. Het online profiel van mensen zal eerder alle positieve eigenschappen in de verf zetten en slechts in mindere mate hun tekortkomingen vermelden. Dit verhaal vertellen ze online ook tegen anderen.
Alles waar ze over berichten, liken, tweeten, posten, bloggen… moet dit verhaal bevestigen en versterken. Mensen weten dat consequentie belangrijk is online en zullen er ook naar streven om zich zo te gedragen.

Merken en bedrijven kunnen daar op inspelen en hun volgers ‘helpen’ met het realiseren en vertellen van dit verhaal of het uitbouwen van die identiteit. Mensen ontlenen vaak ook een stuk van hun identiteit aan het gebruik van een merk. Denk maar aan hetgeen Harley Davidson-eigenaars willen uitstralen door zich te identificeren met dit merk. Of de Jupilerslogan “Mannen weten waarom”, die sommige bierdrinkers tot hun persoonlijke credo hebben gemaakt.

Diezelfde mechanismen die in het dagelijkse openbare leven spelen, vind je ook terug in de diverse sociale netwerken. Door fan te worden van de Facebook-pagina van RedBull rekenen sommigen erop dat een stukje van het “cool” van dat avontuurlijke en rebelse  frisdrankmerk op hen afstraalt. Idem dito voor de échte man die fan wordt van de Jupiler pagina.

2. We willen allemaal ergens bijhoren.

Als je deel wil uitmaken van een (online) gemeenschap moet je de waarden en interesses van die gemeenschap aanvaarden en delen. Dat is ook online zo. Om dus deel te kunnen blijven uitmaken van zo’n gemeenschap moet je tonen dat je de interesses deelt en bepaalde normen en waarden toepast. 

a-team op facebook

Mensen doen dit door gelijkaardige verhalen te vertellen of elkaars waarden te bevestigen om te tonen dat ze tot dezelfde gemeenschap behoren. Als merk of bedrijf kan je hierop inspelen door de gemeenschappelijke waarden die je met de doelgroep deelt extra in de verf te zetten.

Denk bijvoorbeeld aan Greenpeace of Gaia. Maar ook een wijnhandel, kledingzaak, beautycenter of zelfs een restaurant kunnen deel uitmaken van een online gemeenschap door creatief om te gaan met de gemeenschappelijke interesses en waarden.

Samengevat:

Mensen hebben behoefte aan zelfexpressie en vertellen online een voortdurend verhaal over zichzelf. Dit verhaal, waarin een groep waarden en normen zit vervat, wordt gebruikt om toegang te krijgen tot een gemeenschap en om een bepaalde status te verwerven tussen gelijkgestemden.

Hoe engageer je deze mensen?

Mensen zijn sociale dieren. Ze zijn steeds op zoek naar  één of andere manier van verbinding en interactie. Onderstaand lijstje verklaart quasi elke sociale interactie op social media. Maak er creatief gebruik van om in te spelen op de behoeftes van je doelgroep.

Mensen zijn op zoek naar:

  • erkenning van wie ze zijn, wat ze doen
  • affiniteit/herkenbaarheid/betrokkenheid (mensen houden het meest van mensen die iets met hen gemeen hebben)
  • een doel/zingeving
  • inzichten om hun zelfontplooiing te stimuleren
  • entertainment om de gedachten even te verzetten (spelende kittens of vallende peuters…)
  • beloning / waardering
  • emancipatie/assertiviteit: de consument is geëmancipeerd en wil zijn zegje doen
  • toegang tot personen of bedrijven die ze offline onmogelijk rechtstreeks kunnen bereiken (denk maar aan onze nationale politici die je relatief eenvoudig rechtstreeks kan benaderen op Twitter)
  • exclusieve inhoud zodat zij bepaalde informatie nét iets eerder weten

Het komt dus neer op engagement en interactie. Als je weet wat er écht belangrijk is in het leven van je doelpubliek kan je ook betere marketing beslissingen nemen! 

Hoe haal je hier nu voordeel uit voor je zaak?

Ga op zoek naar de waarden die jij wil/kan vertegenwoordigen en onderzoek of mensen deze waardevol genoeg achten om er zich bij aan te sluiten en jouw boodschap verder te verspreiden.

Het komt erop neer dat jouw boodschap de status, die je klant willen verwerven, moet bevestigen of jouw boodschap moet hen helpen hun doel sneller te bereiken. Op die manier creëer je meerwaarde voor hen en zullen zij ook meerwaarde voor jou creëren door jouw boodschap te verspreiden of door te reageren en de interactie met je zaak aan te gaan.

Ga voor jezelf maar eens na met welke leveranciers jij het liefst zaken doet. De kans is groot dat ook jij – bewust of onbewust – deze afweging maakt.