Disclaimer

De informatie (teksten, beelden, links, prijzen, video’s, etc) op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Wasabi Group bvba levert alle mogelijke inspanningen om de correctheid van deze informatie te verzekeren, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie. Wasabi behoudt zich het recht voor om ten allen tijde wijzigingen of correcties aan te brengen, evenals het geheel of een gedeelte van de informatie te verwijderen.

Er kunnen geen rechten ontleend worden aan fouten in teksten, beelden en prijzen.

De inhoud van de diverse blogposts, video’s en andere media en vormen van content zijn louter informatief en moeten niet als advies worden beschouwd. Beslissingen die worden genomen na consultatie van de inhoud van deze website blijven voor 100% de verantwoordelijkheid van de lezer/bezoeker/klant.

Op de aangeboden informatie (tekst, beelden) rust van rechtswege auteursrecht, zodat de informatie niet mag worden gereproduceerd of meegedeeld zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van Wasabi Group.
Alle toepasselijke intellectuele eigendomsrechten blijven dus behouden.

Zoals gestipuleerd in onze algemene voorwaarden zal elke communicatie met ons als vertrouwelijk worden behandeld.

Het Belgisch recht is van toepassing, de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen zijn bevoegd.