slimmer worden

Wat ik als jonge leider had willen weten

Net gestart als leider? Doorgroeien tot een leiderschapspositie kan je veel voldoening geven en een golf van bevlogenheid door lichaam en geest jagen. Zeker als je deze 5 aandachtspunten in je achterhoofd houdt.

1. Neem je positie voor 100% in en respecteer de ‘systeemregels’:

Het is belangrijk om te begrijpen waar je staat in het team en wat jouw verantwoordelijkheden zijn. Communiceer duidelijk je (nieuwe) rol naar je teamleden en wees open over de beslissingen die je neemt. Vermijd het vormen van exclusieve groepjes binnen het team, aangezien dit kan leiden tot onderhuidse afspraken en een verstoring van de organisatiestructuur. Zorg er ook voor dat er een balans is tussen geven en nemen in het team, om wrijving en ontevredenheid te voorkomen.

2. Leiderschap toon je door het goede voorbeeld te geven:

Als leider is het essentieel om het goede voorbeeld te geven aan je team. In woord en in gedrag. Zodat ze je kunnen en willen volgen. Neem initiatief, neem beslissingen en handhaaf standaarden die bijdragen aan het succes van het team. Delegeer taken waar nodig, maar wees ook bereid om autoriteit uit te oefenen wanneer dat nodig is om de doelen van het team te bereiken.

3. Stel heldere grenzen en wees duidelijk over de speelruimte die ieder heeft:

Creëer duidelijke kaders en communiceer deze naar je team. Leg uit waarom deze grenzen er zijn en hoe ze bijdragen aan het succes van de organisatie. Probeer ook de oorzaken van weerstand binnen het team te begrijpen en houd hier rekening mee tijdens veranderingsprocessen. Het kan zelfs heel lonend zijn om dieper te graven naar de achterliggende angst of bezorgdheid als oorzaak van de weerstand: vrezen ze voor verlies van kwaliteit, vrijheid, loon, groeikansen…? Door open te staan voor feedback en dialoog kun je een cultuur van begrip en samenwerking bevorderen.

4. Zoek verbinding op het juiste niveau:

Als nieuwe leider is het belangrijk om verbinding te zoeken met ervaren collega’s binnen en buiten de organisatie. Als ‘lid’ ipv ‘leider’. Ventileren doe je daarom niet bij je teamleden. Een lid ventileert. Een leider laat anderen ventileren.
“Horizontale peers” kunnen waardevolle inzichten bieden en je ondersteunen bij je professionele ontwikkeling. Door ervaringen te delen en van elkaar te leren, kun je je zelfvertrouwen vergroten en je positie als leider versterken.

5. Wees écht en maak tijd voor aandacht:

Erken de spanning die kan ontstaan tussen je rol als leider en je persoonlijke overtuigingen. Neem de tijd om na te denken over je eigen waarden en normen en hoe deze zich verhouden tot je professionele verantwoordelijkheden. Door oprechte aandacht te geven aan zowel jezelf als je teamleden, kun je een cultuur van openheid en authenticiteit creëren waarin iedereen zich gehoord en gewaardeerd voelt.